PLAN FINANSOWY

Plan Finansowy COLWAY „ucieka” od wszelkiej tytułomanii, od pokusy wielu „motywujących” stopni awansu, rozmaitych „generałów”, „diamentów”, czy jakichś innych orchidei, bądź orłów.
Podjęliśmy tworząc ten Plan, próbę odrzucenia pewnej manipulacji, którą są przez niektórych postrzegane rozliczne „tytuły”, bądź rangi w marketingach sieciowych. Czy słusznie? Opinie o tym są różne, dlatego wszystkim, którzy lubią system automotywujących awansów polecamy serdecznie nasz siostrzany marketing partnerski – Colway International.
W „klasycznym” COLWAY istnieją bowiem od powstania tego przedsięwzięcia w 2004 roku - tylko dwie formy uczestnictwa czynnego. Dwa poziomy. Dystrybutor i Menedżer. Pierwszy zarobić może tylko na handlu produktami. Drugi nabywa praw do zaopatrywania swojej drużyny z pewną marżą, ale przede wszystkim prawa do prowizji z tworzonej struktury, o czym będzie dalej.

 

 

STATUS DYSTRYBUTORA | "MAŁA ORGANIZACJA"
KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE SPRZEDAŻY WŁASNEJ DYSTRYBUTORA


PRZY NARASTAJĄCYCH OBROTACH % ZNIŻKI OD TWOJEGO MENEDŻERA


RABAT


0 - 2600 pkt

30%
2601 - 5200 pkt 34%
5201 - 7800 pkt 38%
7801 - 10400 pkt 42%
powyżej 10400 pkt NOMINACJA NA MENEDŻERA COLWAY Z PRAWEM BEZPOŚREDNIEGO ZAKUPU W FIRMIE Z RABATEM 42% I INNYMI KORZYŚCIAMI FINANSOWYMI Z TYM ZWIĄZANYMI

STATUS MENEDŻERA

 KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE SPRZEDAŻY WŁASNEJ MENEDŻERA   MENEDŻER COLWAY  MENEDŻER COLWAY  MENEDŻER COLWAY  MENEDŻER COLWAY  MENEDŻER COLWAY 
MARŻA PRZY SPRZEDAŻY DETALICZNEJ   42%  42%  42%  42% 42% 
 MIĘDZYMARŻA PRZY ODSPRZEDAŻY DYSTRYBUTOROWI Z OBROTEM OD 0 PKT DO 2600 PKT 12%   12%  12% 12%  12%
 MIĘDZYMARŻA PRZY ODSPRZEDAŻY DYSTRYBUTOROWI Z OBROTEM OD 2601 PKT DO 5200 PKT  8%  8%  8%  8% 8% 
 
MIĘDZYMARŻA PRZY ODSPRZEDAŻY DYSTRYBUTOROWI Z OBROTEM OD 5201 PKT DO 7800 PKT
 4%  4%  4%  4%  4%

 

        KORZYŚCI
  KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE SPRZEDAŻY WŁASNEJ MENEDŻERA         PROWIZJE Z GENERACJI / POZIOMU        WARUNKI DO SPEŁNIENIA KWALIFIKACJA 2600 PKT + 1 LUB 2 MENEDŻERÓW W 1 GENERACJI  KWALIFIKACJA 2600 PKT + 3 LUB 4 MENEDŻERÓW W 1 GENERACJI  KWALIFIKACJA 2600 PKT + 5 I WIĘCEJ MENEDŻERÓW W 1 GENERACJI  KWALIFIKACJA 2600 PKT + 5 I WIĘCEJ MENEDŻERÓW W 1 GENERACJI + OBRÓT 100 000 - 199 000 PKT W 7 POZIOMACH  KWALIFIKACJA 2600 PKT + 5 I WIĘCEJ MENEDŻERÓW W 1 GENERACJI + OBRÓT 200 000 PKT W 7 POZIOMACH 
 1 7%  7% 7%   7%  7%
 2 6%   6%  6%  6%  6%
 3    4%  4%  4%  4%
 4    3% 3%   3% 3%
 5    3%  3%  3%  3%
 6     2%  2% 2% 
 7      1%  1%  1%
             1% NADPROWIZJA Z PUNKTÓW W 7 POZIOMACH* 2% NADPROWIZJA Z PUNKTÓW W 7 POZIOMACH*
            * OD NADPROWIZJI ODLICZA SIĘ NADPROWIZJE WASZYCH MENEDŻERÓW 

 

UWAGA!
1 PKT = PLN NETTO, TO WARTOŚĆ KATALOGOWA, CZYLI SUGEROWANA CENA DETALICZNA PRODUKTÓW!

Zarobki prawdziwe, stabilne i niezależne od osobistej sprzedaży zaczynają się w COLWAY wówczas, gdy ich źródłem staną się Prowizje wypłacane za zakupy konsumenckie i obroty handlowe czynione przez innych. Aby tak się stało, musisz najpierw stać się Menedżerem. Są ku temu następujące drogi:

 • w obojętnym czasie nazbierać „u swojego Menedżera” obrót równy wartości detalicznej produktów 10 400 pkt netto i uzyskać od niego Nominację.
 • nie zbierać tego obrotu tygodniami, czy miesiącami, lecz zrobić go jednym ruchem i z najwyższym rabatem zakupowym (oczywiście tylko mając już doświadczenie w dystrybucji i perspektywy na zbycie produktów).
 • rekrutować na tyle intensywnie i efektywnie, że obrót 10 400 pktpoczyni budująca się grupa, a Nominację Menedżer bez wątpienia wykorzysta dla Ciebie – jej twórcy.
 • czyhać na okresowe Promocje, gdy „limit obrotu do Nominacji” zmniejszany jest nawet o połowę.
 • mieć szczęście i możliwość skorzystania z Nominacji Incydentalnej.

 

 CO ZNACZY "NOMINACJA INCYDENTALNA" ?
Obok wielu innych ułatwień Plan Finansowy COLWAY przewiduje także dla każdego Uczestnika - Menedżera możliwość nominowania jeden, jedyny raz i tylko w pierwszej generacji Menedżera obrotem nie 10 400 netto pkt, lecz tylko 2 600 pkt. Menedżer w takim trybie ustanowiony ma oczywiście takie same przywileje, włącznie z prawem do prowizji już za obroty w miesiącu bieżącym i prawem do własnej Nominacji Incydentalnej. Dzięki temu m.in. – w COLWAY nierzadkie są przypadki, kiedy osoba zaangażowana – już po miesiącu ma prawo do przychodu pasywnego, a po dwóch miesiącach odbiera pierwsze zauważalne finansowo Prowizje!

Menedżera mianuje COLWAY poprzez przyjęcie i zarejestrowanie Umowy Menedżerskiej nadesłanej przez Menedżera, który dokonał Nominacji. Można to zrobić też bezumownie, wystarczy mail lub telefon do księgowości.

 

PRZYWILEJE MENEDŻERA COLWAY

 • możliwość bezpośredniego zakupywania Produktów w COLWAY z maksymalnym i nieutracalnym rabatem,
 • otrzymywanie przesyłek towaru w ilości hurtowej na koszt COLWAY,
 • samodzielne decydowanie o przyporządkowaniu obrotów poczynionych przez Strukturę ("Mała Organizacja"),
 • wgląd do składu osobowego Struktury i jej obrotów do 7 generacji,
 • nominowanie innych Menedżerów,
 • koordynowanie i zaopatrywanie swoich Dystrybutorów, a także Menedżerów, którzy wyrażą na to zgodę,
 • prowizja z obrotu 7 generacji Menedżerów powstałej pod Menedżerem Struktury,
 • nadprowizja w wysokości maksymalnie 1% obrotu detal w Strukturze do 7 generacji menedżerskiej przekraczającego 100 000 pkt detal/miesiąc i odpowiednio maksymalnie 2%, gdy w/w obrót detal przekracza 200 000 pkt.
 • organizacja spotkań informacyjnych o Produktach i Biznesie i zwrotu kosztów wynajmu sal,
 • organizacja Szkoleń w zakresie wiedzy o Produktach i Biznesie COLWAY.

 

Co z tego wynika?
Zabawa w biznes kończy się z chwilą uzyskania Nominacji menedżerskiej. Otwierają się bowiem wtedy możliwości zarabiania pieniędzy, które w Polsce zwykło się uważać za istotne. Od tej chwili naprawdę warto zadbać o wykreowanie początkowo trzech, a docelowo pięciu Menedżerów pod sobą bezpośrednio. Jako o warunek możliwości spożycia tego, co los może podać na talerz.

W tej grze dla dorosłych chodzi, najprościej mówiąc o to, by kolejne osoby doprowadzać do pozycji Menedżera, ale nie po prostu poprzez „zatowarowanie” ich, lecz poprzez pomoc i naukę w jaki sposób mają duplikować zachowania profesjonalne, sieciowe, prowadzące sprawdzonymi metodami do stworzenia wielkiej i dochodowej Struktury.

Plan Finansowy COLWAY jest jednym z najprostszych i najbardziej przejrzystych w network marketingu światowym. Widać w nim bowiem cały podział przychodów, jakie przynosi obrót handlowy Organizacji. Widać także skąd się konkretnie bierze każda wypłata prowizji. Jest to również najbardziej hojny dla Uczestników podział wpływów, jaki gdziekolwiek w sektorze MLM praktycznie wdrożono. Nie przewidziano w nim żadnych rezerw. Np. na rozwój międzynarodowy.

Aż 70% wartości katalogowej produktów wraca w tej sytuacji do uczestników Sieci. 42% w postaci rabatów, 26% w postaci prowizji za obrót struktury i 2% w postaci nadprowizji. Procenty prowizji i nadprowizji naliczane są tu w punktach przeliczanych z cen katalogowych (sugerowanych cen detalicznych), a nie od cen zakupu ! Czyni je to bardzo wysokimi. Przy relatywnie wysokiej kwalifikacji prowizyjnej przychód pasywny Menedżera pojawia się w tym Systemie niezwykle szybko i jest znaczny.

Charakterystyczna dla Planu Finansowego COLWAY jest zasada nieutracalności raz uzyskanych przywilejów. Też unikatowa w marketingu sieciowym. Dotyczy ona wszystkich elementów planu. Uzyskanych raz rabatów i warunków systemowych. Jedynym elementem wymagającym powtarzania (tylko od Menedżera chcącego pobrać prowizję) są comiesięczne kwalifikacje prowizyjne – cegiełki systemu wypłat.

 

Pobierz Plan Finansowy Colway UJĘCIE SKRÓTOWE PLANU FINANSOWEGO

Pobierz Plan Finansowy Colway  PLAN FINANSOWY - PREZENTACJA cz.1

Pobierz Plan Finansowy Colway  PLAN FINANSOWY - PREZENTACJA cz.1

Pobierz Plan Finansowy Colway  PLAN FINANSOWY - PREZENTACJA cz.1

Pobierz Plan Finansowy Colway  PROGRAM MOTYWACYJNY COLWAY

WYGENERUJ UMOWĘ DYSTRYBUCYJNĄ następna strona

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl