Rabat na Kolagen - Karta Klienta

zadzwoń i zamów +48 501 77 85 22, 587 39 56 20

Czym jest kolagen?

Kolagen jest podstawowym białkiem organizmu człowieka.Główną częścią podstawy tkanki łącznej i najważniejszym białkiem człowieczym jest kolagen. Kolagen (z greki cola genno – klejorodny) to najbardziej rozpowszechnione w organizmie ssaków białko. Stanowi 1/3 masy wszystkich białek. W gałce ocznej blisko 90% białek, w skórze blisko 70% masy białek. Kolagen znajdujemy niemal w całym organizmie, także poza tkanką łączną, m. in. w kościach, włosach i paznokciach. Ok. 40% ludzkiego Kolagenu znajduje się w skórze właściwej – największym ludzkim organie, który nas chroni, zdobi, wydala, wydziela, oddycha…

W istocie jednak dosłownie pływamy w rzece kolagenu. Płyn komórkowy, w którym zanurzone są nasze tkanki, to również kolagen. Kolagen nie jest nam dany raz na zawsze. W organizmie odbywa się jego ciągła wymiana. Obumiera i jednocześnie jest wytwarzany i serwisowany przez chondrocyty, fibroblasty i keratynocyty – komórkowe stocznie wytwórcze i remontowe dla kolagenu. Kolagen powstać może tylko i wyłącznie w procesach metabolicznych (anabolicznych) ustroju kręgowca. Nie wytwarzają go organizmy prymitywne. Nie istnieją żadne kolageny roślinne. Musi być najpierw sekwencja aminokwasowa, rozbudowująca się o grupy aminowe czy karboksylowe.

Typowa ewolucja od atomu do tkanki wygląda chronologicznie tak:

1. Wodór, węgiel i azot tworzą związek (grupę aminową).

2. Dołącza grupa karboksylowa – powstaje prosty, wolny aminokwas.

3. Aminokwasy łączą się w coraz bardziej złożone peptydy.

a. Dipeptyd
b. Tripeptyd
c. Oligopeptyd

4. Kolageny

a. kolagen pierwszorzędowy - oligopeptyd i większe polipeptydy.
b. kolagen drugorzędowy - spirala (helisa).
c. kolagen trzeciorzędowy - potrójna helisa (molekuła kolagenowa).
d. kolagen czwartorzędowy - fibryl (mikrowłókno).
e. kolagen piątorzędowy - włóknina.

5. Włókna tworzą wiązki włókien.
6. Wiązki włókien tworzą tkankę

Nie zawsze kolagen ewoluuje do końca tego procesu. Przykładowo: wytwarzany przez keratynocyty zatrzymuje się na etapie niskorzędowym. Do postaci trzeciorzędowej kolagen pozwala się przenieść do roztworu wodnego (jest rozpuszczalny). Natomiast w postaci fibrylarnej, czy włóknistej kolagen nie poddaje się już hydratacji (nie wiąże wody) i nie jest rozpuszczalny, podobnie jak np. miozyna – białko tkanki mięśniowej. Kolagen może stopniowo zatracać zdolność wiązania wody również w formach niższorzędowych. Dzieje się tak na skutek postępującego usieciowania, przede wszystkim wtedy, gdy organizm się starzeje. U człowieka może to następować już po 60 roku życia. Kolagen może ulegać nieodwracalnej denaturacji. Dzieje się to pod wpływem temperatury (różnej dla różnych kolagenów, organizmów i innych warunków), ale zachodzić może także pod wpływem soli metali ciężkich, mocnych kwasów i zasad, niskocząsteczkowych alkoholi, aldehydów, czy napromieniowania.

Kolagen występuje w wielu tkankach kręgowców. Opisano nawet 20 typów Kolagenu. Jednakże białko to skrywa przed badaczami jeszcze wiele tajemnic. Najczęściej stosowana w piśmiennictwie typolologia wyszczególnia:

  • typ I – najczęściej występujący kolagen, wszechobecny w tkance łącznej, w skórze, ścięgnach, kościach, tworzy blizny i uzupełnienia
  • typ II – występuje w chrząstkach stawowych
  • typ III – występuje w skórze, w tkance generowanej przez pracę fibroblastów, pojawia się w gojeniu rany i ubytku jeszcze przed kolagenem typu I, stymulacja komórek wytwórczych może wpływać na zwiększanie jego zasobów w ustroju
  • typ IV – występuje w błonie podstawnej, tworząc membrany oddzielające rożne tkanki i organy, może też mieć postać ostateczną mikrowłókien (fibryli)
  • typ V – występuje w śródmiąższu, na krawędziach tkanek, blizn, zawsze jako uzupełnienie kolagenu typu I
  • typ VI - jest podobny typowi V i spełnia podobne funkcje
  • typ VII – występuje w tkance nabłonka, w skórze, w ściankach naczyń krwionośnych
  • typ VIII – występuje w śródbłonku, tkankach wnętrza naczyń krwionośnych i w błonie śluzowej
  • typ IX, X, i XI – zbliżone budową do kolagenu typu II i występują razem z nim, głównie w tkankach chrzęstnych
  • typ XII – obecny jest w wielu tkankach organizmu, zazwyczaj obok kolagenów typu I i III


Zdarza się tak, że typy kolagenu oznaczone tu rzymskimi cyframi nie różnią się do pewnej fazy rozwoju praktycznie niczym prócz tego, że występują w różnych tkankach organizmu. Nadaje się im jednak odrębną cyfrę ponieważ niektóre zatrzymują się na pewnym poziomie (rzędzie) rozwoju. Na etapie np. potrójnej helisy (postać trzeciorzędowa), czy na etapie fibrylarnym (postać czwartorzędowa), „nie chcącym” tworzyć włókna – postaci piątorzędowej i dla białek kolagenowych ostatecznej. Kolagen jest pod wieloma względami białkiem odmiennym od innych protein. Specyficzny jest już jego skład aminokwasowy, w którym dominują glicyna (zazwyczaj ok. 30%) i prolina. Także lizyna i aminokwasy szczególne – pochodne lizynie i prolinie: hydroksylizyna i hydroksyprolina.

Poza tym śladowo tyrozyna i metionina. W kolagenie nie ma natomiast wcale histeiny i tryptofanu, aminokwasów popularnych w innych białkach.

Hydroksyprolina i Hydroksylizyna

Ta pierwsza występuje w kolagenie w znacznej ilości i oprócz niego niemal nigdzie w przyrodzie. Oba te aminokwasy wyjątkowo nie wywodzą swojej historii z procesów translacji w rybosomach. One hydroksylują do postaci od razu gotowego produktu z proliny i lizyny w dość wyjątkowym (a właściwie absolutnie unikalnym) biochemicznie procesie enzymatycznym, który zachodzi tylko w obecności kwasu askorbinowego, a zatem wymaga pewnego stałego, bezwzględnie wymagalnego minimum nasycenia ustroju witaminą C. Generalnie, wiadomym jest już dla badaczy, że niedobór witaminy C może zablokować z powyższej przyczyny – niemożności powstawania aminokwasu hydroksyproliny - całkowicie syntezę kolagenu i powodować tym samym przyspieszone starzenie wielu tkanek. Przykładem skrajnym jest tu szkorbut, choroba objawiająca się wypadaniem zębów, czy bardzo przyspieszonym starzeniem się skóry.

Potrójna helisaCechą szczególną kolagenu jest także niespotykana w przyrodzie niezwykła wprost regularność rozmieszczenia aminokwasów w łańcuchach peptydowych. Zawsze tworzą one „trójki”, niczym paciorki świadomie i planowo nizanego naszyjnika. I zawsze pierwszym w trójkowej sekwencji jest glicyna, a następnymi inne aminokwasy. Najczęstszy przykład takiej „trójki” to zestaw:

glicyna+prolina+hydroksyprolina

Ta niezwykła regularność sekwencji aminokwasowych sprawia, że spirale (helisy) peptydowe łączą się specyficzne konformacje potrójnej helisy (superhelisy) . Wymiennie funkcjonujące określenia takich konformacji, to: tropokolagen, potrójny heliks, tryplet helikalny, molekuła kolagenu, 3-helisa i jeszcze inne, w zależności od piśmiennictwa. Potrójna helisa jest konstrukcją dość ściśle upakowaną i zwartą dzięki wiązaniom kowalencyjnym i wodorowym tworzonym przez hydroksyprolinę i hydroksylizynę. Również dlatego bez hydroksylacji tych swoistych aminokwasów, warunkowanej obecnością kwasu askorbinowego niemożliwa jest dalsza ewolucja kolagenu, którego konstrukcje spiralne, w trakcie opuszczania komórkowego środowiska fibroblastów, bądź chondrocytów przeobrażają się spontanicznie w konstrukcje trójspilarne. Tenże proces kolagenogenezy – ciągle jeszcze nie zbadany dostatecznie przez naukę – silnie determinuje późniejszy kształt fibryli, a konsekwencji także włókien kolagenowych i wpływa na ogólną jakość, czy też kondycję kolagenu ustrojowego, która w ostatecznym rezultacie jest jednym z najważniejszych czynników wpływających nie tylko na „młody” wygląd, odporność na choroby i zdolności regeneracyjne organizmu, lecz wprost na rokowania długości życia.

Pewnym jest już obecnie to, że witamina C - której rola w dietetyce była w pewnym okresie niesłusznie pomniejszana, zaś suplementowanie się nią regularnie, poddawane dyskusjom co do zasadności - jawi się jako składnik, którego nigdy, w żadnym okresie naszego życia nie powinno być w organizmie za mało. Właśnie poprzez pryzmat jej roli nieodzownej w biosyntezie kolagenu – białka młodości.

Kolagen trzeciorzędowy (tropokolagen)

Występuje w znacznych ilościach w tkance skórnej ryb. Od dawna też był on izolowany z odpadów produkcji rybnej i w postaci już zdespiralizowanej (po denaturacji) używany np. do wytwarzania bezpiecznej od czynników uczulających, czy też prionów żelatyny spożywczej. Kolagen pozyskiwany z ryb nie utrzymywał poza organizmem „dawcy”, po całkowitym wyizolowaniu, struktury potrójnej helisy. Osiągnięto to dopiero w Polsce. Co więcej – uzyskany przez polskich chemików hydrat kolagenu rybiego okazał się gotowym preparatem dermo-kosmetycznym niemal bez żadnych doń dodatków. Dodać musimy - niezwykle efektywnym preparatem. Z kolei liofilizat (COLVITA) tegoż hydratu kolagenu pozwolił uzyskać, w odróżnieniu od wielu znanych wcześniej hydrolizatów białkowych niezwykle interesujący zbiór wolnych aminokwasów o wzmiankowanych już, niezwykłych parametrach przyswajalności w drodze procesów anabolicznych.

Potrzebujesz naszej pomocy? Zadzwoń na infolinię: 801-000-889

Centrum Kolagenu

Wellness Styl
COLWAY POLSKA
Distribution

ul. Myśliwska 22A/5
80-126 Gdańsk

tel. +48 58 739 56 20
kom. +48 501 77 85 22
fax. +48 58 739 55 10

bok@centrum-kolagenu.pl

Dołącz do nas na facebooku

© Centrum Kolagenu - Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

web: projector.pl

Patronat kancelarii prawnejJeżeli chcesz uniknąć problemów natury prawnej związanych z ewentualnymi roszczeniami finansowymi współpracującej z nami kancelarii prawnej z tytułu nielegalnego wykorzystywania materiałów (własność intelektualna) z naszego serwisu to lojalnie ostrzegamy, że kopiowanie elementów Strony, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na tej stronie, w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach www, w publikacjach elektronicznych lub innych, bez uprzedniej pisemnej zgody Wellness Styl jest zabronione... więcej

Sklep internetowy Shoper.pl